Sąd Okręgowy we Wrocławiu : XII C 1377/21

Nieważna umowa PKO BP z 2004 r. - wygrywamy w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustala nieważność umowy kredytowej zawartej przez klientów naszej kancelarii z PKO BP S.A. w 2004 r. i zasądza na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetami.

Wyrokiem z 28.02.2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu:

  1. ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny z lipca 2004 roku zawarta przez kredytobiorców z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. łącznie na rzecz powodów 91.640,72 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 29 lipca 2021 roku do dnia zapłaty;
  3. oddalił dalej idące powództwo;
  4. zasądził od pozwanej na rzecz powodów łącznie 7.872 złote kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sąd nie uwzględnił powództwa jedynie w zakresie żądania ustalenia, że bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym nie są znane motywy rozstrzygnięcie.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Sygnatura
XII C 1377/21
Sędzia
Ziemowit Barański
Bank
PKO BP
Data wniesienia pozwu
7 października 2021 r.
Data wyroku
28 lutego 2023 r.
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
209.930
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie XII C 1377/21 - strona 1
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.