Sąd Okręgowy w Warszawie : I C 633/18

Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna

Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:

  1. stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.;
  2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo w zakresie żądania zapłaty w zakresie rat uiszczonych przez kredytobiorców ponad 10 lat przed wytoczeniem powództwa;
  4. ustalił, że powodowie wygrali proces w 94%, zaś mBank S.A. w 6%, szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy w Warszawie
Sygnatura
I C 633/18
Sędzia
Joanna Radzyńska-Głowacka
Bank
mBank
Data wniesienia pozwu
5 czerwca 2018 r.
Data wyroku
22 marca 2021 r.
Liczba rozpraw
3
Wartość przedmiotu sporu
431.073 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 633/18 - strona 1
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.