Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 850/21

Wygrywamy z Bankiem BPH S.A. - umowa kredytu denominowanego nieważna

Po przeprowadzeniu jednej rozprawy Sąd Okręgowy w Legnicy ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem BPH S.A. jest nieważna w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone pozwem kwoty.  

W kolejnej sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, po przeprowadzeniu jednej rozprawy wydał korzystny dla kredytobiorcy wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bankiem BPH w kwietniu 2005 r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. na rzecz powoda kwotę 87.114,19 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30.10.2021 r. do dnia zapłaty;
  3. oddalił powództwo główne o ustalenie w pozostałym zakresie;
  4. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego - z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, dlatego też nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 850/21
Sędzia
Agata Kawa-Jerka
Bank
Bank BPH
Data wniesienia pozwu
2 grudnia 2021 r.
Data wyroku
12 lipca 2022 r.
Liczba rozpraw
1
Wartość przedmiotu sporu
212.636 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorcy
Wyrok w sprawie I C 850/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 850/21 - strona 2
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.