Sąd Okręgowy w Legnicy : I C 648/21

Nieważna umowa kredytu denominowanego Banku BPH z 2005 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 12.07.2022 r. ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami.

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię Sąd Okręgowy w Legnicy, po przeprowadzeniu dwóch rozprawy, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12.07.2022 r. wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, w którym:

  1. ustala, że umowa kredytu zawarta przez z Bankiem BPH S.A. w styczniu 2005r. jest nieważna w całości;
  2. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 139.103,27 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  • od kwoty 129.266,27 zł od dnia 24.08.2021 r. do dnia zapłaty,
  • od kwoty 9.837 zł od dnia 5 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  1. zasądził od strony pozwanej Banku BPH S.A. łącznie na rzecz powodów kwotę 1.557,76 CHF;
  2. oddalił powództwo główne o ustalenie w pozostałym zakresie;
  3. zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11 864 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10 800 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego oraz kwotę 76,00 CHF - z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, dlatego też nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia.  

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sygnatura
I C 648/21
Sędzia
Agata Kawa-Jerka
Bank
Bank BPH
Data wniesienia pozwu
20 września 2021 r.
Data wyroku
12 lipca 2022 r.
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
335.167 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I C 648/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I C 648/21 - strona 2
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.