Sąd Apelacyjny w Warszawie : I ACa 391/21

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł.

Wyrok sądu I instancji

W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz klientów kancelarii 225.424,74 zł, uznając, że wpłaty dokonane przez kredytobiorców dawniej niż 10 lat temu uległy przedawnieniu.

Sprawa przed Sądem Okręgowym toczyła się pod sygnaturą I C 633/18. Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym 22 marca 2021 r. (przewodnicząca: SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka).

Od wyroku apelacje wniosły obie strony. Bank kwestionował rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w całości. Nasza kancelaria w imieniu kredytobiorców kwestionowała wyrok w zakresie, w jakim Sąd I instancji uznał roszczenie ze częściowo przedawnione.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. uwzględnił w całości apelację złożoną w imieniu kredytobiorców i zasądził na rzecz kredytobiorców dodatkowe 15.648,25 zł (oprócz zasądzonych już wcześniej 225.424,74 zł). Sąd Apelacyjny podzielił w całości argumentację, której celem było wykazanie, iż roszczenie kredytobiorców nie przedawniło się w jakimkolwiek zakresie.

Jedynie w zakresie terminu, od którego przysługują kredytobiorcom odsetki, Sąd Apelacyjny nieznacznie zmienił wyrok na korzyść banku, zasądzając odsetki od lipca 2018 r., a nie od kwietnia 2018 r., jak uczynił to sąd I instancji. W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona.

Bank został obciążony w całości kosztami procesu.

Wyrok jest prawomocny.

Metryka wyroku

Sąd
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Sygnatura
I ACa 391/21
Sędzia
Marzena Konsek-Bitkowska
Bank
mBank
Data wniesienia pozwu
5 czerwca 2018 r.
Data wyroku
31 sierpnia 2021 r.
Liczba rozpraw
2
Wartość przedmiotu sporu
431.073 zł
Żądanie
ustalenie i zapłata
Wynik
wygrana kredytobiorców
Wyrok w sprawie I ACa 391/21 - strona 1
Wyrok w sprawie I ACa 391/21 - strona 2
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.