Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

Dziś Sąd Okrę­gowy w Leg­ni­cy w spraw­ie prze­ci­wko San­tander Con­sumer Bankowi:

1. ustal­ił, że umowa kredy­towa jest nieważna;

2. zasądz­ił na rzecz kredy­to­bior­ców nad­pła­cony kap­i­tał (wraz z odsetkami);

3. obciążył bank kosz­ta­mi procesu.

W ust­nych motywach rozstrzyg­nię­cia Sąd potwierdz­ił pon­ad­to, że bankowi nie przysługu­je wyna­grodze­nie za korzys­tanie z kapitału.

Pozew złożony 15 mar­ca 2021 r., wyrok na drugiej rozpraw­ie, po nieco pon­ad 6 miesią­cach od złoże­nia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa: I C 210/21 (prze­wod­niczą­cy: SSO Z. Juszkiewicz).

Zostaw komentarz