Sprawy frankowe Zielona Góra

Kredyty frankowe Zielona Góra

Świadczę pomoc frankowiczom z Zielonej Góry i okolic.

Moim Klientami są również osoby, których miejscem zamieszkania jest Zielona Góra i okolice. Wynika to z faktu, że moja kancelaria ma siedzibę w Głogowie, w związku z czym dojazd z Zielonej Góry na spotkanie do kancelarii nie jest żadnym problemem. Zieloną Górę dzieli od Głogowa ok. 60 km. W tzw. “sprawach frankowych” współpraca z kancelarią w dużej mierze może odbywać się on-line, co dodatkowo niweluje znaczenie fizycznej odległości od kancelarii.

Sprawy frankowe Zielona Góra

Do pewnego czasu sprawy frankowe toczyły się przede wszystkim w miastach, w których siedzibę miały banki. Od listopada 2019 r., na skutek zmiany przepisów, możliwe stało stało się wytoczenie sprawy przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Z uwagi na wartość przedmiotu sporu (przeważnie powyżej 75.000 zł), sprawy frankowe kredytobiorców, których miejscem zamieszkania jest Zielona Góra i okolice, mogą toczyć się przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze. Sądem drugiej instancji jest w takim wypadku Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pomoc frankowiczom Zielona Góra

Pomoc oferowana frankowiczom z Zielonej Góry obejmuje:

  • analizę umowy tzw. kredytu frankowego,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów od banku, niezbędnych do precyzyjnego sformułowania roszczeń z umowy kredytu frankowego (kwot przysługujących kredytobiorcy w razie stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz w przypadku odfrankowienia kredytu),
  • przygotowanie pozwu w sprawie frankowej,
  • reprezentację przed sądem I i II instancji,
  • wsparcie prawne i konsultacje udzielane frankowiczom na wszystkich etapach postępowania.

Kredyt frankowy Zielona Góra

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy (denominowany lub indeksowany), to wysoce prawdopodobne jest, że Twoja umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne. Większość tego typu umów z lat 2005 – 2010 zawiera takie postanowienia.

Jeśli w Twojej umowie kredytu frankowego występują klauzule niedozwolone (abuzywne) – możesz pozwać bank. Możesz żądać ustalenia, że Twoja umowa jest nieważna. Ewentualnie – możesz również żądać tzw. “odfrankowienia kredytu”, co skutkuje przekształceniem umowy w kredyt złotowy.

Każde z tych rozwiązań może prowadzić do oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych (im wyższa kwota kredytu – tym korzyści mogą być większe).

Kredyty frankowe – kancelaria Zielona Góra

Jeśli mieszkasz w Zielonej Górze i poszukujesz kancelarii do prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi dotyczącej kredytu frankowego – jesteś we właściwym miejscu.

Moja kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz frankowiczów z Zielonej Góry. Sprawami frankowymi zajmuję się od 2017 r., uzyskując korzystne dla frankowiczów wyroki (zobacz).

Zaangażowanie i doświadczenie pozwalają mi skutecznie świadczyć pomoc frankowiczom z całej Polski, w tym również frankowiczom z Zielonej Góry.

Bezpłatna analiza prawna

Bezpłatnie wykonam analizę prawną Twojej i zweryfikuję podstawy do dochodzenia roszczeń.

Prześlij skan Twojej umowy kredytowej na adres:

kancelaria@sprawychf.pl

Chcesz najpierw porozmawiać?

Zamów rozmowę telefoniczną!

Osobiście oddzwonię do Ciebie najszybciej, jak będzie to możliwe.

    …zapoznaj się z pełną ofertą pomocy prawnej w sprawach tzw. “kredytów frankowych”!