Sprawy frankowe Zielona Góra

Moimi Klientami są również osoby, których miejscem zamieszkania jest Zielona Góra i okolice. Wynika to z faktu, że moja kancelaria ma siedzibę w Głogowie, w związku z czym dojazd z Zielonej Góry na spotkanie do kancelarii nie jest żadnym problemem. Zieloną Górę dzieli od Głogowa niespełna 60 km. W tzw. “sprawach frankowych” współpraca z kancelarią w dużej mierze może odbywać się on-line, co dodatkowo niweluje znaczenie fizycznej odległości od kancelarii.

Do pewnego czasu tzw. “sprawy frankowe” toczyły się przede wszystkim w miastach, w których siedzibę miały banki. Od listopada 2019 r., na skutek zmiany przepisów, możliwe stało stało się wytoczenie sprawy przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Z uwagi na wartość przedmiotu sporu (przeważnie powyżej 75.000 zł), tzw. “sprawy frankowe” kredytobiorców, których miejscem zamieszkania jest Zielona Góra i okolice, mogą toczyć się przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze. Sądem drugiej instancji jest w takim wypadku Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Adwokat Bartosz Pręda

Oferta

 • Krok 2

  Po stwierdzeniu, że umowa zawiera klauzule niedozwolone – przedstawię Ci możliwe warianty działania i proponowane warunki współpracy.

 • Krok 3

  Jeżeli warunki będą Ci odpowiadały – poprowadzę Twoją sprawę od początku do końca.

Oferuję kompleksowe prowadzenie sprawy.

W pierwszej kolejności podnoszę argumenty przemawiające za nieważnością całej umowy kredytowej.

W razie stwierdzenia nieważności umowy strony powinny wzajemnie zwrócić sobie świadczenia w wysokości nominalnej (kredytobiorca zwraca kwotę kredytu, którą faktycznie otrzymał od banku pomniejszoną o spłacone do tej pory raty).

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej powoduje upadek hipoteki, która zabezpiecza kredyt.

Z ostrożności procesowej podnoszę również argumenty dotyczące bezskuteczności klauzul indeksacyjnych. W razie uwzględnienia takiego roszczenia dochodzi do tzw. “odfrankowienia umowy” – umowa będzie obowiązywać nadal, ale bez powiązania z walutą obcą.

Zarówno w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, jak i tzw. “odfrankowienia”, znaczenie obniża się saldo kredytu.

Umowami jakich banków się zajmuję?

Aktualnie prowadzę sprawy dotyczące umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych następujących banków:

 • BNP Paribas BGŻ (w tym dawny Fortis Bank)
 • BPH (w tym dawny GE Money Bank)
 • Deutsche Bank
 • DNB NORD
 • EuroBank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • mBank
 • Millennium
 • PEKAO / PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 • Santander Bank Polska / Bank Zachodni WBK (w tym dawny Kredyt Bank)
 • Santander Consumer Bank