Sprawy frankowe Legnica

Moimi Klientami są również osoby, których miejscem zamieszkania jest Legnica i okolice. Moja kancelaria ma siedzibę w Głogowie, co powoduje, że dojazd na spotkanie do kancelarii nie jest żadnym problemem, zwłaszcza odkąd powstałą droga S3. Legnicę dzieli od Głogowa niespełna 60 km. W tzw. “sprawach frankowych” współpraca z kancelarią w dużej mierze może odbywać się on-line, co dodatkowo niweluje znaczenie fizycznej odległości od kancelarii.

Do pewnego czasu tzw. “sprawy frankowe” toczyły się przede wszystkim w miastach, w których siedzibę miały banki. Od listopada 2019 r., na skutek zmiany przepisów, możliwe stało stało się wytoczenie sprawy przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Tak zwane “sprawy frankowe” kredytobiorców, których miejscem zamieszkania jest Legnica i okolice, mogą toczyć się przed sądami w Legnicy. Na ogół sądem pierwszej instancji, z uwagi na wartość przedmiotu sporu, będzie Sąd Okręgowy w Legnicy. Sądem drugiej instancji jest w takim wypadku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Adwokat Bartosz Pręda

Oferta

 • Krok 2

  Po stwierdzeniu, że umowa zawiera klauzule niedozwolone – przedstawię Ci możliwe warianty działania i proponowane warunki współpracy.

 • Krok 3

  Jeżeli warunki będą Ci odpowiadały – poprowadzę Twoją sprawę od początku do końca.

Oferuję kompleksowe prowadzenie sprawy.

W pierwszej kolejności podnoszę argumenty przemawiające za nieważnością całej umowy kredytowej.

W razie stwierdzenia nieważności umowy strony powinny wzajemnie zwrócić sobie świadczenia w wysokości nominalnej (kredytobiorca zwraca kwotę kredytu, którą faktycznie otrzymał od banku pomniejszoną o spłacone do tej pory raty).

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej powoduje upadek hipoteki, która zabezpiecza kredyt.

Z ostrożności procesowej podnoszę również argumenty dotyczące bezskuteczności klauzul indeksacyjnych. W razie uwzględnienia takiego roszczenia dochodzi do tzw. “odfrankowienia umowy” – umowa będzie obowiązywać nadal, ale bez powiązania z walutą obcą.

Zarówno w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, jak i tzw. “odfrankowienia”, znaczenie obniża się saldo kredytu.

Umowami jakich banków się zajmuję?

Aktualnie prowadzę sprawy dotyczące umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych następujących banków:

 • BNP Paribas BGŻ (w tym dawny Fortis Bank)
 • BPH (w tym dawny GE Money Bank)
 • Deutsche Bank
 • DNB NORD
 • EuroBank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • mBank
 • Millennium
 • PEKAO / PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 • Santander Bank Polska / Bank Zachodni WBK (w tym dawny Kredyt Bank)
 • Santander Consumer Bank