Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!
Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!
Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 22 października 2020 r. uwzględnił moją apelację i zmienił wyrok sądu I instancji, zasądzając na rzecz mojego klienta ponad 180.000 zł i stwierdzając, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z mBankiem jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podzielił argumentację, iż umowa kredytowa – jako sprzeczna z istotą stosunku zobowiązaniowego – jest w całości nieważna. Zdaniem Sądu po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych nie sposób określić świadczenia kredytobiorcy.

Sąd II instancji podzielił również pogląd, iż w świetle dyrektywy 93/13/EWG sąd nie jest uprawniony do uzupełniania treści stosunku prawnego, czy to przepisami dyspozytywnymi czy też odwołując się do zwyczajów.

Na rzecz kredytobiorcy sąd zasądził również zwrot kosztów procesu za obie instancje.

Sprawa toczyła się pod sygnaturą I ACa 709/19 (sygnatura sądu I instancji: I C 1119/17).

Uzasadnienie wyroku

Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie opublikowane niezwłocznie po sporządzeniu i doręczeniu tego uzasadnienia przez sąd.

Dodaj komentarz

Kredyty Frankowe Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Bartosz Pręda

ul. Szewska 7
67-200 Głogów

NIP: 6922321750

Telefon do kancelarii: 666-580-580

Adwokat Bartosz Pręda - numer wpisu na listę adwokatów:
WRO/Adw/1914 (Izba Adwokacka we Wrocławiu)