Polityka prywatności / RODO / Cookies

Polityka prywatności

Administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://sprawychf.pl jest Kancelaria Adwokacka – Adwokat Bartosz Pręda z siedzibą w Głogowie (ul. Szewska 7. 67-200 Głogów, NIP: 6922321750). Możesz się  nami skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ochroną prywatności, wysyłając maila na adres: kancelaria@sprawychf.pl. Pozostałe dane kontaktowe znajdziesz w zakładce: kontakt.

Zapisując się do newslettera, wypełniając formularz kontaktowy, umawiając konsultację on-line lub korespondując z naszą kancelarią siłą rzeczy będziesz musiał podać niektóre swoje dane osobowe, które będą przez nas przetwarzane. Będą to: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e‑mail. Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Cele przetwarzania Twoich danych to: obsługa newslettera, ogsługa formularza kontaktowego, obsługa rezerwacji konsultacji oraz korespondencja z Tobą. Podstawą przetwarzania niektórych Twoich danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO – chodzi tu o dane automatycznie zapisywane przez narzędzie używane do wysyłki newslettera, które przetwarzane są z uwagi na prawnie uzasadniony interes, polegający na optymalizacji działań marketingowych kierowanych do subskrybentów newslettera.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne – by móc zapisać się do newslettera, by móc nawiązać kontakt przez formularz kontaktowy, by móc zarezerwować konsultację, jak i do tego by z nami korespondować. Z newslettera w każdej chwili możesz się wypisać, klikając link zawarty w stopce każdego maila wysłanego w ramach newslettera. Możesz też przysłać mi maila z prośbą o usunięcie z newslettera. Po wypisaniu się z newslettera, nadal będziemy przechowywać Twoje dane w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami prawnymi związanych z wysyłką newslettera. Musimy mieć możliwość wykazania, że mieliśmy Twoją zgodę na otrzymywanie newslettera oraz że została wycofana i kiedy. Podobnie jeśli chodzi o rezerwację konsultacji oraz korespondencję e‑mail. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Korespondencję mailową możemy archiwizować i nie jesteśmy z góry w stanie określić, kiedy zostanie ona usunięta. To zależy przede wszystkim od tego, czego będzie dotyczyła. Możesz żądać ode nas przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeśli została zarchiwizowana), jak też jej usunięcia. Może się zdarzyć, że odmówimy jej usunięcia, jeśli będzie to uzasadnione np. obroną przed ewentualnymi roszczeniami z Twojej strony.

Narzędzie, z którego korzystamy do wysyłki newslettera, gromadzi również takie informacje jak data dołączenia do newslettera, język, przybliżona lokalizacja, klient poczty, ulubiona forma otrzymywanych wiadomości, historia interakcji, itd. Korzystamy z systemu Mailchimp. Więcej informacji dot. kwestii prywatności związanych z tym systemem znajdziesz pod adresem: https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/. Korzystamy również z Google Analytics, dzięki któremu wiemy m.in. ile osób odwiedza naszą stronę. Te dane są zanonimizowane. Szczegóły dotyczące kwestii prywatności Google Analytics znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008. Prowadząc tę stronę korzystam z usług podmiotów trzecich – firmy hostingowej i firmy obsługującej newsletter. Ci zewnętrzni usługodawcy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Jest to standardowa sytuacja. Korzystając z narzędzia do obsługi newslettera Mailchimp przekazuję Twoje dane osobowe do państw trzecich. Dostawca tego narzędzia gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (Privacy Shield – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Dostawca Mailchimpa, czyli Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, przetwarza Twoje dane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e‑mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z reakcjami na otrzymywane wiadomości.

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Korzystamy wprawdzie z narzędzi, które pozwalają podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, w naszej ocenie działania te nie mają jednak istotnego wpływu na Ciebie — nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć, itd.

RODO przyznaje Ci sporo uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Są to: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania, możesz żądać, abyśmy je usunęli); prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie); prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi); prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). Powyższe uprawnienia wynikają z art. 16 – 21 RODO. Zapoznaj się z tymi przepisami.

Cookies

Nasz strona używa plików cookies. Jeśli nie wiesz czym są pliki cookies — zajrzyj do Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pliki cookies używane są na podstawie Twojej zgody, chyba, że są one niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na wszystkie pliki cookies, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz. Pliki cookies możesz zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookies wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony. Używane są również pliki cookies podmiotu trzeciego (chodzi o usługę: Google Analytics).