Pomoc prawna frankowiczom

Oferta

Zobacz, w czym mogę Ci pomóc

Oferuję kompleksowe prowadzenie sprawy kredytobiorców posiadających tzw. “kredyt frankowy”.

W pierwszej kolejności podnoszę argumenty przemawiające za nieważnością całej umowy kredytowej.

W razie stwierdzenia nieważności umowy strony powinny wzajemnie zwrócić sobie świadczenia w wysokości nominalnej (kredytobiorca zwraca kwotę kredytu, którą faktycznie otrzymał od banku pomniejszoną o spłacone do tej pory raty).

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej powoduje upadek hipoteki, która zabezpiecza kredyt.

Z ostrożności procesowej podnoszę również argumenty dotyczące bezskuteczności klauzul indeksacyjnych. W razie uwzględnienia takiego roszczenia dochodzi do tzw. “odfrankowienia umowy” – umowa będzie obowiązywać nadal, ale bez powiązania z walutą obcą.

Zarówno w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, jak i tzw. “odfrankowienia”, znaczenie obniża się saldo kredytu.

Umowami jakich banków się zajmuję?

Aktualnie prowadzę sprawy dotyczące umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych następujących banków:

Kredyt frankowy – ile kosztuje prowadzenie sprawy?

Jeśli chcesz poznać koszt prowadzenia sprawy dotyczącej Twojego kredytu frankowego – prześlij mi proszę skan swojej umowy kredytowej. Po jej przeanalizowaniu przedstawię Ci możliwe warianty współpracy.

Oferuję kilka wariantów współpracy, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów, m.in. warianty z niższymi opłatami za prowadzenie sprawy i premią od wygranej dopiero w razie uzyskania korzystnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia.

Jak przebiega współpraca w sprawach frankowych?

Etap wstępny – zanim zdecydujesz się powierzyć mi swoją sprawę

Krok 1: przesyłasz mi mailem swoją umowę na adres: kancelaria@sprawychf.pl.

Krok 2: analizuję Twoją umowę, jeśli zawiera postanowienia niedozwolone – przedstawiam Ci możliwe warianty działania i warunki ewentualnej współpracy.

Krok 3: jeżeli warunki Ci odpowiadają – podpisujemy umowę i prowadzę Twoją sprawę od początku do końca. Jeśli nie – nie ponosisz żadnych kosztów.

Etap przedsądowy

Jeżeli  jesteś zdecydowany na powierzenie mi swojej sprawy – spotykamy się bądź to osobiście w kancelarii (jeśli jest taka możliwość), bądź też on-line. Ustalamy istotne kwestie związane ze sprawą (mam całą listę pytań).

Następnie przygotowuję wniosek do banku o wydanie zaświadczenia niezbędnego do ustalenia wysokości roszczeń i przygotowania pozwu.

Kolejną czynnością jest wysłanie przeze do banku przedsądowego wezwania do zapłaty. Ponieważ banki nie uznają roszczeń – oczekując na odpowiedź przygotowuję już pozew. Po otrzymaniu odpowiedzi – składam pozew do sądu.

Etap sądowy

Sąd doręcza odpis pozwu bankowi i zobowiązuje bank do złożenia odpowiedzi na pozew. Gdy bank taką odpowiedź złoży – sąd zobowiązuje mnie do złożenia repliki. Przygotowuję wówczas pismo procesowe, w którym odnoszę się wszystkich istotnych kwestii podniesionych w odpowiedzi na pozew. Kwestii tych jest na ogół bardzo dużo – banki bronią się bowiem jak mogą. Odpowiedź na pozew liczy na ogół kilkadziesiąt stron maszynopisu i kilkaset stron załączników.

Po wymianie pism procesowych sąd na ogół wyznacza rozprawę, na której przesłuchuje kredytobiorców oraz ewentualnie świadków wskazanych przez bank.

Przed taką rozprawą oczywiście spotykamy się i przygotowuję Cię na to, czego można się spodziewać na rozprawie.

Czasami jest więcej niż jedna rozprawa. Czasami sąd zasięga opinii biegłych (jeśli idzie w kierunku “odfrankowienia”, a nie unieważnienia umowy).

Na każdym etapie sprawy na bieżąco informuję Cię o jej stanie, udostępniając również wszelkie dokumenty zarówno przychodzące, jak i wychodzące.

Zamów rozmowę telefoniczną

Jeśli chcesz ze mną porozmawiać, wypełnij poniższy formularz. Osobiście oddzwonię do Ciebie najszybciej, jak będzie to możliwe