O stronie

Administratorem strony internetowej sprawyCHF.pl jest Bartosz Pręda (ul. Szewska 7, 67-200 Głogów; e-mail: bartosz.preda@preda.info).

Dodając komentarze pod artykułami podajesz swoje dane. Przetwarzamy te dane w celu publikacji komentarzy, w celu nawiązania z Tobą kontaktu oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa).

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dodanie komentarza za pośrednictwem formularza. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.