Nasze wyroki 

Zobacz wyro­ki w sprawach frankowych prowad­zonych przez naszą kancelarię. 

Kredyty frankowe - obrazek poglądowy
Wyrok - ikona

Wygrywamy z Getin Noble Bankiem

Kole­j­na wygrana przed Sądem Okrę­gowym w Leg­ni­cy w spraw­ie o kredyt indek­sowany do fran­ka szwajcarskiego. 
Kredyt-frankowy-028
Wyrok - ikona

Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem

Kole­j­na wygrana przed Sądem Okrę­gowym w Leg­ni­cy w spraw­ie o kredyt indek­sowany do fran­ka szwa­j­carskiego - wyrok… 
Kredyt-frankowy-033
Wyrok - ikona

Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem

Wyrok­iem z 31 sierp­nia 2021 r. Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie podtrzy­mał rozstrzyg­nię­cie sądu I instancji stwierdza­jące nieważność… 
Kredyt-frankowy-017
Wyrok - ikona

Kolejny korzystny wyrok - umowa Polbanku nieważna

Kole­j­na wygrana przed Sądem Okrę­gowym w Leg­ni­cy w spraw­ie o kredyt indek­sowany do fran­ka szwajcarskiego. 
Kredyt-frankowy-005
Wyrok - ikona

Wygrywamy z mBankiem - umowa nieważna

Kole­jny korzyst­ny dla naszych Klien­tów wyrok - nieważność umowy stwierd­zona w sen­tencji wyroku wydanego na posiedze­niu niejawnym. 
Kredyt frankowy
Wyrok - ikona

Prawomocnie wygrywamy z mBankiem!

Sąd Apela­cyjny w Warsza­w­ie uwzględ­nia apelację kance­larii i zmienia na korzyść naszego klien­ta wyrok sądu I instancji.