Strona główna / Kredyty frankowe / Wrocław

Pomagamy kredytobiorcom z Wrocławia uwolnić się od „kredytów frankowych”.

Kompleksowo poprowadzimy Twoją sprawę o unieważnienie kredytu frankowego, dzięki czemu możesz zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych.

Potrafimy wykazać przed sądem, że wady prawne kredytów frankowych skutkować powinny stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej.

Unieważnienie kredytu frankowego może oznaczać dla Ciebie:

  • zmniejszenie salda zadłużenia o kilkaset tysięcy złotych,
  • zwrot nadpłaconych rat,
  • całkowite uwolnienie się od kredytu frankowego.

Jeśli sąd stwierdzi nieważność Twojej umowy, może się okazać, że nie tylko nie musisz dalej spłacać kredytu, ale jeszcze to bank Tobie musi oddać pieniądze.

Grono naszych zadowolonych klientów z Wrocławia, którzy pozbyli się kredytu frankowego, stale się powiększa. Sprawdź, czy Ty też możesz dołączyć do tego grona i zacząć nowe życie bez kredytu.

Prześlij umowę do analizy Skontaktuj się z nami
Adwokat Bartosz Pręda

adwokat Bartosz Pręda

Unieważnienie kredytu

Unieważnienie kredytu frankowego we Wrocławiu – czy to możliwe? Tak!

Kredyty frankowe narażały kredytobiorców na nieograniczone ryzyko kursowe. Bank nie tylko nie informował kredytobiorców o istocie i zakresie tego ryzyka, ale wręcz – jak wynika z prowadzonych przez nas spraw – bardzo często zapewniał, że „frank szwajcarski to bardzo stabilna waluta”.

Dodatkowo większość umów kredytów frankowych zawiera zapisy, które pozwalały bankowi na jednostronne ustalanie kursów, a w konsekwencji – decydowanie o wysokości świadczeń kredytobiorców.

Reprezentując przed sądem kredytobiorców z Wrocławia wykazujemy wszystkie wady prawne kredytów frankowych. Przedstawiamy argumentację, skutkującą unieważnieniem umowy. Uzyskujemy korzystne dla naszych klientów wyroki. Pomagamy uwolnić się od kredytów frankowych.

Prawdopodobnie Tobie też możemy pomóc.

Prześlij umowę do analizy Skontaktuj się z nami

Prowadzimy sprawy frankowe na terenie całej Polski. Pomagamy także frankowiczom z Wrocławia.

Klientami naszej kancelarii są również osoby, których miejscem zamieszkania jest Wrocław i okolice. Wynika to z faktu, że nasza kancelaria ma siedzibę w Głogowie, w związku z czym dojazd z Wrocławiu na spotkanie do kancelarii nie jest żadnym problemem. Wrocław dzieli od Głogowa ok. 100 km. W tzw. “sprawach frankowych” współpraca z kancelarią w dużej mierze może odbywać się on-line, co dodatkowo niweluje znaczenie fizycznej odległości od kancelarii.

Do pewnego czasu sprawy frankowe toczyły się przede wszystkim w miastach, w których siedzibę miały banki. Od listopada 2019 r., na skutek zmiany przepisów, możliwe stało się wytoczenie sprawy przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy.

Z uwagi na wartość przedmiotu sporu (przeważnie powyżej 75.000 zł), sprawy frankowe kredytobiorców, których miejscem zamieszkania jest Wrocław i okolice, mogą toczyć się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Sądem drugiej instancji jest w takim wypadku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Kancelaria frankowa Wrocław

Kredyty frankowe kancelaria

Pomoc frankowiczom kancelaria Wrocław

Pomoc oferowana frankowiczom z Wrocławia obejmuje:

  • analizę umowy tzw. kredytu frankowego,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów od banku, niezbędnych do precyzyjnego sformułowania roszczeń z umowy kredytu frankowego (kwot przysługujących kredytobiorcy w razie stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz w przypadku odfrankowienia kredytu),
  • przygotowanie pozwu w sprawie frankowej,
  • reprezentację przed sądem I i II instancji,
  • wsparcie prawne i konsultacje udzielane frankowiczom na wszystkich etapach postępowania.

Kredyt frankowy kancelaria Wrocław

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy (denominowany lub indeksowany), to wysoce prawdopodobne jest, że Twoja umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne. Większość tego typu umów z lat 2005 – 2010 zawiera takie postanowienia.

Jeśli w Twojej umowie kredytu frankowego występują klauzule niedozwolone (abuzywne) – możesz pozwać bank. Możesz żądać ustalenia, że Twoja umowa jest nieważna. Ewentualnie – możesz również żądać tzw. “odfrankowienia kredytu”, co skutkuje przekształceniem umowy w kredyt złotówkowy.

Każde z tych rozwiązań może prowadzić do oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych. Im wyższa kwota kredytu – tym korzyści mogą być większe.

Pomoc frankowiczom
Pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom Wrocław

Jeśli mieszkasz we Wrocławiu i poszukujesz kancelarii do prowadzenia sprawy sądowej przeciwko bankowi dotyczącej kredytu frankowego – jesteś we właściwym miejscu.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz frankowiczów z Wrocławia. Sprawami frankowymi zajmujemy się od 2017 r., uzyskując korzystne dla frankowiczów wyroki.

Zaangażowanie i doświadczenie pozwalają nam skutecznie świadczyć pomoc frankowiczom z całej Polski, w tym również frankowiczom z Wrocławia.

© PRĘDA Kancelaria Adwokacka → Kredyty frankowe