Klauzule niedozwolone Dominet Bank

Kredyt frankowy w Dominet Banku - klauzule niedozwolone

Adwokat Bartosz Pręda
Adwokat Bartosz Pręda

W umowach „kredytów frankowych” zawieranych przez Dominet Bank znajdują się klauzule niedozwolone.

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych zawartych z Dominet Bankiem.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

Poniżej znajduje się zastawienie takich klauzul niedozwolonych spotykanych w umowach kredytowych Dominet Bankiem.

Klauzule abuzywne w umowach Dominet Banku

Sprawdź, czy w Twojej umowie Dominet Banku są postanowienia niedozwolone.

Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Dominet Banku.
Postanowienia niedozwolone w „kredycie frankowym” Dominet Banku.

Umowa z 2008 r.

§ 6 ust. 5:

Wypłata kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w PLN przy zastosowaniu kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku w dniu wypłaty Kredytu lub poszczególnych jego transz z zastrzeżeniem pkt 6.

§ 7 ust. 11:

W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej, jeżeli zapłata następuje w PLN - równowartość w PLN kwoty waluty do spłaty w walucie obcej, przeliczana jest według kursu sprzedaży dewiz/pieniądza zgodnie z aktualną Tabelą kursów obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek przeznaczony do obsługi Kredytu.

Specjalizacja

Zajmujemy się wyłącznie kredytami frankowymi. Nie podejmujemy się prowadzenia innych spraw. Poświęcamy się tylko jednemu tematowi – kredytom frankowym.

Ekspercka wiedza

Kredyty frankowe nie mają przed nami tajemnic. Na bieżąco śledzimy i analizujemy orzecznictwo, studiujemy branżowe publikacje i doskonalimy naszą argumentację.

Doświadczenie

Kredytami frankowymi zajmujemy się od 2017 r. Mimo coraz większej liczby wygranych spraw – nie spoczywamy na laurach. Cały czas rozwijamy naszą argumentację.

Korzystne wyroki

Regularnie wygrywamy z bankami. Mamy na swoim koncie prawomocne wygrane i rozliczone umowy. Liczba korzystnych wyroków naszej kancelarii rośnie z każdym miesiącem.

Kompleksowa obsługa

Powierzając nam sprawę o nic więcej nie musisz się martwić. Zajmiemy się wszystkim - od wyliczeń, poprzez etap przedsądowy i sądowy, a na rozliczeniu z bankiem kończąc.  

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę i wyjaśnimy, jakie są możliwości działania w Twojej sprawie. Zlecenie analizy umowy kredytowej nie rodzi po Twojej stronie żadnych zobowiązań.

Jasne zasady rozliczeń

Wynagrodzenie kancelarii jasno określone w umowie. Z góry wiesz, jakie poniesiesz koszty - możesz oszacować ryzyko finansowe prowadzenia sprawy. Możliwość rozliczeń ratalnych.

Bezpośredni kontakt z adwokatem

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z adwokatem prowadzącym Twoją sprawę - mailowo, telefonicznie, a w razie potrzeby także osobiście.
Analiza umowy kredytowej

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Prześlij nam skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy i dowiedz się, czy możliwe jest zakwestionowanie Twojej umowy, jakie korzyści może to przynieść oraz jakie są warunki prowadzenia sprawy przez kancelarię.