Klauzule niedozwolone - kredyty frankowe

Klauzule niedozwolone w umowach tzw. “kredytów frankowych”

Umowy tzw. „kredytów frankowych” zawierały klauzule niedozwolone.

Niektóre z tych klauzul stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. Wygrany proces z bankiem może skutkować „odfrankowieniem” umowy lub ustaleniem, że umowa jest nieważna w całości.

W umowach jakich banków występują klauzule niedozwolone?

Niedozwolone klauzule umowne zawierały m.in. umowy następujących banków: