Chcesz uwolnić się od kredytu frankowego?

Nazywam się Bartosz Pręda. Jestem adwokatem. Od lat z zaangażowaniem reprezentuję kredytobiorców w sprawach tzw. „kredytów frankowych”, uzyskując korzystne dla kredytobiorców wyroki.

Jeśli chcesz uwolnić się od tzw. „kredytu frankowego”, to już dziś możesz zrobić ku temu pierwszy krok, przesyłając skan swojej umowy kredytowej do bezpłatnej analizy.

Dlaczego zajmuję się kredytami frankowymi?

Nie mam wątpliwości, że umowy tzw. “kredytów frankowych” były rażąco nieuczciwe, a banki wprowadzały kredytobiorców w błąd, nie informując rzetelnie o ryzyku kursowymi i zapewniając, że frank szwajcarski to „bardzo stabilna waluta”.

Banki doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że w perspektywie kilkudziesięcioletniej (a taką należało przyjmować udzielając kredytu na na 30 lat) kurs franka będzie stale rósł. Istnieją dokumenty, które to potwierdzają.

Banki nie informowały kredytobiorców, że wzrost kursu CHF jest jedynie kwestią czasu. Nie informowały również o tym, że gdy wzrośnie kurs CHF to nie tylko wpłynie to na wysokość rat, ale przede wszystkim – spowoduje wzrost salda kredytu. Tym bardziej banki nie informowały o tym, że nie ma górnej granicy tego wzrostu, a saldo zadłużenia może wzrosnąć tak, że może przekroczyć wartość udostępnionego kapitału, nawet mimo wielu lat spłacania kredytu, może przekroczyć wartość nieruchomości zakupionej ze środków pochodzących z kredytu, a nawet – wartość całego majątku kredytobiorcy. Banki, ograniczając ryzyko własne, wystawiały kredytobiorców na ryzyko nieograniczone.

W końcu – w znakomitej większości wypadków – banki same sobie ustalały kursy, po których przeliczały franki na złotówki i złotówki na franki.

Nie mam wątpliwości, że umowy tzw. „kredytów frankowych” rażąco naruszały interesy kredytobiorców.

Za cel stawiam sobie przywrócenie porządku naruszonego nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez banki.

Wiem jak to robić. Korzystne wyroki, które uzyskuję dla moich Klientów, są tego najlepszym potwierdzeniem.

Kredyty frankowe – w czym mogę Ci pomóc?

Przeanalizuję Twoją umowę kredytową i okoliczności jej zawarcia – w szczególności to, jakich informacji udzielił Ci banki. Zweryfikuję, czy – w świetle wytycznych TSUE – bank wypełnił ciążące na nim względem Ciebie obowiązki informacyjne. Ustalę, czy istnieją okoliczności dające podstawę do podważenia Twojego statusu konsumenta. Finalnie: ocenię, czy w Twoim przypadku istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi.

Wyjaśnię wszystkie Twoje wątpliwości i odpowiem na wszystkie pytania. Powiem Ci, czy w Twojej sprawie istnieją ponadprzeciętne czynniki ryzyka. Wyjaśnię Ci wszelkie skutki pozwania banku oraz możliwe konsekwencje różnych rozstrzygnięć sądu (stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, „odfrankowienia” kredytu, ale też – ewentualnego przegrania sprawy).

Jeżeli powierzysz mi prowadzenie swojej sprawy – zajmę się wszystkim kompleksowo. Pomogę Ci zgromadzić niezbędne dokumenty, uzyskać wyliczenia roszczeń, przygotuję wszystkie pisma – zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym i oczywiście będę Cię reprezentował w sądzie.

Przygotuję Cię do rozprawy. Na każdym etapie sprawy, także między rozprawami, możesz liczyć na moją pomoc i wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z Twoją sprawą. Na bieżąco też będę Cię informował o jej przebiegu.

Kredyty frankowe – ile można zyskać wygrywając z bankiem?

To, jak dużą korzyść możesz odnieść wygrywając z bankiem sprawę o kredyt frankowy, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od rodzaju rozstrzygnięcia sądu (tj.: czy sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu frankowego czy też dokona tzw. „odfrankowienia kredytu”), od kwoty udzielonego Ci kredytu oraz kursu PLN/CHF w chwili zaciągania kredytu. Im większa kwota kredytu i im niższy kurs w chwili zaciągania kredytu, tym większa będzie korzyść.

Poniżej przedstawiam Ci kilka przykładów z życia wziętych, obrazujących skalę możliwych do uzyskania korzyści.

Kredyt indeksowany z 2007 r.

Kwota kredytu:
130.000 zł

Dotychczasowe spłaty:
138.270 zł

Pozostaje do spłaty (wg banku):
37.200 CHF

Potencjalne korzyści

Nieważność umowy:
174.560 zł

„Odfrankowienie”:
124.340 zł

Kredyt denominowany z 2005 r.

Kwota kredytu:
228.000 zł

Dotychczasowe spłaty:
275.300 zł

Pozostaje do spłaty (wg banku):
43.300 CHF

Potencjalne korzyści

Nieważność umowy:
240.000 zł

„Odfrankowienie”:
154.100 zł

Kredyt indeksowany z 2007 r.

Kwota kredytu:
300.000 zł

Dotychczasowe spłaty:
243.650 zł

Pozostaje do spłaty (wg banku):
91.547 CHF

Potencjalne korzyści

Nieważność umowy:
330.000 zł

„Odfrankowienie”:
280.100 zł

Odpowiedzi na częste pytania

Trzeba pozwać bank. Na ten moment nie ma innego sposobu.

Być może dotarły do Ciebie doniesienia medialne o rzekomych „ugodach z frankowiczami”. Cóż, gdyby banki rzeczywiście chciały rozwiązać problem kredytów frankowych ugodowo, dawno już by to zrobiły. Temat „ugody z frankowiczami” ma tak naprawdę jeden cel – zniechęcić kredytobiorców do występowania na drogę sądową.

Tak jak niegdyś banki zapewniały kredytobiorców , że kredyty frankowe to „najkorzystniejsza oferta”, „minimalny ryzyko”, a frank to „bardzo stabilna waluta”, tak dziś rozbudzają w kredytobiorcach próżne nadzieje, że problem „kredytów frankowych” już za chwilę rozwiąże się sam. Nie rozwiąże się, jeśli nie weźmie się sprawy w swoje ręce i nie pozwie banku.

Zawsze istnieje ryzyko przegrania sprawy w sądzie. Jeżeli ktoś zapewnia Cię, że na 100% wygrasz – jest wobec Ciebie po prostu nieuczciwy.

Ryzyko przegrania sprawy frankowej można jednak bardzo istotnie ograniczyć, skrupulatnie analizując umowę kredytową oraz okoliczności jej zawarcia oraz – przede wszystkim – powierzając prowadzenie sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu doświadczonemu w prowadzeniu spraw frankowych.

Jeżeli:

 • w Twojej umowie występują niedozwolone postanowienia umowne (zdecydowana większość umów tzw. „kredytów frankowych” zwiera niedozwolone klauzule),
 • okoliczności zawierania Twojej umowy nie odbiegają istotnie od standardowych okoliczności zawierania zdecydowanej większości umów tzw. „kredytów frankowych” (brak rzetelnych informacji o kredycie, w szczególności – o ryzyku z nim związanym),
 • zawarcie umowy nie miało związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (przysługiwał Ci status konsumenta)

– to szanse na wygraną z bankiem są bardzo realne.

Od czasu korzystnego dla polskich kredytobiorców wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (sprawa państwa Dziubak, C-260/18) odsetek spraw rozstrzyganych na korzyść kredytobiorców przekracza 90%.

Tak, można pozwać bank również w sytuacji, gdy cały kredyt frankowy został już spłacony. W takim wypadku szczególnie istotny może być moment wystąpienia z roszczeniem, z uwagi na kwestię ewentualnego przedawnienia. Jeżeli masz już spłacony kredyt – nie zwlekaj ze zweryfikowaniem swojej sytuacji prawnej.

W żadnym wypadku samo tylko podpisanie oświadczenia o akceptacji ryzyka kursowego nie przekreśla możliwości dochodzenia roszczeń przeciw bankowi. Z kilku względów.

Po pierwsze – argument dotyczący braku rzetelnej informacji o ryzyku kursowym jest na ogół jednym z argumentów podnoszonych w sporach z bankami, ale nie jest to argument jedyny.

Po drugie – nawet jeśli kredytobiorca podpisał oświadczenie o świadomości ryzyku kursowym, to nie jest to jednoznaczne z tym, że rzeczywiście w sposób rzetelny o tym ryzyku został poinformowany. Jak wynika z doświadczenia płynącego m.in. z przesłuchań stron w sprawach frankowych – w większości przypadków kredytobiorcy byli informowani, że „podpisanie oświadczenia o ryzyku kursowym jest jedynie formalnością konieczną do uzyskania kredytu”, a „ryzyko jest czysto teoretyczne, bo frank to bardzo stabilna waluta”.

Innymi słowy – podpisanie oświadczenia o ryzyku kursowym mogłoby mieć znaczenie wyłącznie wówczas, gdyby kredytobiorcy przedstawiono rzetelnie rzeczywisty obraz tego ryzyka i jego zakres, co w praktyce się w zasadzie nie zdarzało.

„Odfrankowienie”, to potoczna nazwa sytuacji, w której sąd stwierdza bezskuteczność postanowień umowy kredytowej, wiążących kredyt z obcą walutą (CHF), z uwagi na ich niedozwolony charakter. Chodzi o tzw. klauzule przeliczeniowe, czyli postanowienia umowy, na podstawie których ustalone została przez bank saldo kredytu oraz na podstawie których ustalana była wysokość poszczególnych rat.

Skutkiem „odfrankowienia” umowy (czasami można spotkać również określenie „uzłotowienie”) jest to, że umowa nadal wiąże strony, ale z pominięciem klauzul przeliczeniowych. W mocy pozostają natomiast pozostałe warunki umowy, w szczególności kwota udzielonego kredytu i korzystne oprocentowanie oparte o LIBOR.

Ogromną korzyścią płynącą z „odfrankowienia” umowy kredytowej jest to, że kredytobiorca przestaje ponosić negatywne skutki wzrostu kursu franka, do których doszło na przestrzeni lat.

Na skutek „odfrankowienia” umowy powstaje po stronie kredytobiorcy roszczenie o zwrot nadpłaconych. Na skutek „odfrankowienia kredytu” obniżeniu ulega także saldo kredytu.

Innymi słowy: w przypadku „odfrankowienia” umowy kredytowej umowa nadal wiąże strony, z tym że na zdecydowanie korzystniejszych dla kredytobiorcy warunkach.

Kredyty frankowe – wyroki kancelarii

Zobacz wyroki w sprawach frankowych prowadzonych przez moją kancelarię.

 • Wygrywamy z Getin Noble Bankiem
  Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdza nieważność umowy i zasądza dochodzone należności z odsetkami. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 8 października 2021 r.: ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Getin Bank S.A. Dom Bank Hipoteczny Oddział w Łodzi w jest nieważna; zasądził od strony pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz […]
 • Wygrywamy z Santander Consumer Bankiem
  Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy. Wyrok po 6 miesiącach od wniesienia pozwu. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 21 września 2021 r.: ustalił, że umowa zawarta pomiędzy powodami a Santander Consumer Bank S. A. jest nieważna; zasądził na rzecz kredytobiorców nadpłacony kapitał (wraz z odsetkami); zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, […]
 • Kolejna prawomocna wygrana z mBankiem
  Wyrokiem z 31 sierpnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał rozstrzygnięcie sądu I instancji stwierdzające nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów kancelarii dodatkowe 15.648,25 zł. Wyrok sądu I instancji W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz klientów kancelarii 225.424,74 zł, uznając, że wpłaty dokonane przez kredytobiorców dawniej niż 10 […]
 • Kolejny korzystny wyrok – umowa Polbanku nieważna
  Kolejna wygrana przed Sądem Okręgowym w Legnicy w sprawie o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Sąd stwierdził nieważność umowy Polbanku. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z 9 czerwca 2021 r.: ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy powodami a EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce jest nieważna; zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz powodów kwotę 153.811,28 złotych […]
 • Wygrywamy z mBankiem – umowa kredytowa nieważna
  Kolejny korzystny dla naszych Klientów wyrok – nieważność umowy stwierdzona w sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym: stwierdził nieważność umowy kredytu dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF zawartej z mBank S.A.; zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 225.424,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi […]
 • Prawomocnie wygrywamy z mBankiem
  Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił złożoną przez nas apelację i zmienił na korzyść naszego klienta wyrok sądu I instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 r.: zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 3 czerwca 2019 r. wydany w sprawie I C 1119/17 w ten sposób, że zasądził od mBank S.A. na rzecz powoda kwotę 184.527,16 zł za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotu przez powoda na […]
 • Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego
  Wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego (inaczej: zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego) na czas trwania postępowania. To sedno postanowienia Sądu Okręgowego w Legnicy w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw frankowych. Co ważne – korzystne dla klientów postanowienie zapadło niespełna miesiąc po złożeniu pozwu przeciwko bankowi. Postanowienie nie jest prawomocne. Nie mniej istotne jest również to, że bank […]

Kredyty frankowe – co nowego na blogu?

Czytaj wpisy na blogu i bądź na bieżąco w sprawach kredytów frankowych!

 • Uchwała „siódemkowa” SN w sprawie kredytów frankowych – III CZP 6/21
  W dniu 7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego podjął uchwałę w sprawie kredytów frankowych, nadając jej moc zasady prawnej. Jaka jest treść uchwały? Co z niej wynika dla frankowiczów? Treść uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść […]
 • Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. (C-19/20)
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie kredytobiorców z Polski – odpowiadając na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Co orzekł TSUE w sprawie C-19/20? Jakie skutki orzeczenie to może mieć na sytuację frankowiczów? Najistotniejsze znaczenie dla klientów GE Money Banku Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2021 r. największe znaczenia może mieć dla klientów GE Money Banku (obecnie […]
 • Stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie „uchwały frankowej”
  Wydanie uchwały przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w której Sąd Najwyższy ma udzielić odpowiedzi na 6 istotnych dla frankowiczów pytań, było już dwukrotnie przekładane. Nie ustają spekulacje o tym, jaka będzie treść uchwały. Tymczasem swoje stanowisko w sprawie zajął Prokurator Generalny. Czy niedozwolone postanowienie umowne można zastąpić innym sposobem określenia kursu waluty? Pierwsze pytanie, na które odpowiedzieć […]
 • Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie tzw. „kredytów frankowych”
  Dziś, tj. 29 stycznia 2021 r., Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych.
 • Dlaczego banki muszą dotkliwie przegrywać sprawy frankowe?
  Jak dotkliwe dla banków są przegrane z frankowiczami? Każda przegrana przez bank sprawa frankowa to dla banku straty rzędu setek tysięcy złotych. Najpoważniejsze dla banków skutki wywołuje stwierdzenie nieważności umowy. W takim wypadku strony powinny sobie zwrócić wszystko to, co wzajemnie od siebie otrzymały wykonując umowę uznaną za nieważną. Bank powinien zatem zwrócić kredytobiorcy wszystkie zapłacone przez […]
 • Jak w sprawach frankowych orzeka Sąd Okręgowy w Legnicy?
  W grudniu 2020 r. w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych opublikowanych zostało kilka wyroków w sprawach frankowych (z uzasadnieniami) wydanych przez Sąd Okręgowy w Legnicy. W listopadzie i grudniu 2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał kolejne wyroki. Wszystkie analizowane wyroki są korzystne dla „frankowiczów”. Przeważają wyroki ustalające nieważność umowy. W niektórych rozstrzygnięciach Sąd Okręgowy w Legnicy zastosował tzw. „teorię salda”. Wszystkie analizowane wyroki, jako wyroki […]
 • Jaki był 2020 rok dla „frankowiczów”?
  Koniec roku to dobry moment na podsumowania. Jaki był 2020 rok dla kredytobiorców posiadających tzw. „kredyty frankowe”, toczących spory sądowe z bankami? Czego można spodziewać się w roku 2021? Rośnie liczba spraw w sądach Zdecydowanie wzrosła liczba spraw przeciwko bankom. Z informacji publikowanych przez branżowe portale wynika, że tylko w pierwszym półroczu 2020 r. liczba spraw przeciwko bankom dla tle […]
 • Kredyt frankowy – ile można zyskać pozywając bank [konkretne kwoty]
  Dość często spotykam się z pytaniem: ile można zyskać wygrywając sprawę z bankiem? Na przykładzie trzech kredytów pokazuję na konkretnych kwotach, jaka jest wartość korzyści wynikających ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd. Przykład pierwszy Kredyt zaciągnięty w roku: 2008 Kwota kredytu: 165.000 zł Dotychczasowe spłaty: 155.000 zł Pozostaje do spłaty (saldo wg banku): 53.100 CHF Gdyby chcieć […]
 • Mapa klauzul niedozwolonych w umowach „kredytów frankowych”
  Rzecznik Finansowy przygotował zestawienie klauzul niedozwolonych, występujących w umowach tzw. „kredytów frankowych”. Przygotowana przez Rzecznika Finansowego „mapa klauzul” pozwala w łatwy sposób zorientować się, czy umowa zawiera klauzule niedozwolone. Przy poszczególnych klauzulach Rzecznik Finansowy zamieścił informację, czy jej zastosowanie w umowie może skutkować nieważnością całej umowy czy też możliwością zwrotu nadpłaconych kwoty. Jak wskazuje sam Rzecznik Finansowy – adresatem […]
 • Wyrok TSUE (C-260/18 Dziubak)
  WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C‑260/18 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) postanowieniem z dnia 26 lutego 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 16 kwietnia 2018 r., w postępowaniu: Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, prowadzącej działalność w Polsce w formie oddziału pod […]
Analiza umowy kredytowe - Adwokat Bartosz Pręda

Chcesz uwolnić się od kredytu frankowego?

Zrób pierwszy krok – prześlij swoją umowę do bezpłatnej analizy.